4058075130654 | HIGHBAY DALI 155W/4000K 115° | Storel