58MT2000000EBC02D0 | TILLB MONTRAM 600x600 UTVÄNDIG | Storel