DL6X6MELD | ARM LED DL6X6 40W/840 1-10V MI | Storel